Lees meer... In de kijker!
Schoolpopulatie
Niet vergeten schoolpopulatie in te vullen op onze website. Aantallen gebaseerd op de telling van februari 2018.

Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting

in kader van de Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting (BOS), zijn heel wat schoolbesturen met elkaar in gesprek . Één van de punten die zeker niet over het hoofd mag gezien worden is het verzekeringsdossier. Ook hier dringt optimalisatie zich op! Wij kunnen u hierbij zeker bijstaan om ook dit tot een goed einde te brengen. Neem zeker tijdig contact op met uw directieafgevaardigde


NL | FR
Parochies

Parochiale activiteiten vormen mee het fundament van onze “samen”leving.

De parochiezaal is her en der “het” ontmoetingspunt.

Eén zaak is zeker: De parochie draait op het engagement van de vrijwilligers.

Wat is het verschil tussen de opdracht van de kerkfabriek en van de parochie? Hoe is de parochie juridisch gestructureerd? Wie is verantwoordelijk voor wat? Wie is vrijwilliger van de parochie en wie van een vereniging waarop beroep gedaan wordt? Wat met lokalen die gebruikt worden die niet van de parochie zijn? Is de bestuurder van de vzw Parochiale Werken een vrijwilliger? Wat gebeurt er met een vrijwilliger die tijdens een activiteit een ongeval heeft en een tijdlang niet meer kan gaan werken? Wie draait er op voor iemand die een voedselvergiftiging oploopt tijdens een restaurantdag? …

Onze opdracht is om de vrijwilliger, die in deze waslijst van situaties zou kunnen aangesproken worden, maximaal te beschermen.

Met onze ervaring van bijna 60 jaar zijn wij de marktleider in ons land om ook uw verzekeringspartner te zijn.

RSS feeds... Copyright ©  2011 - IC Verzekeringen Privacybeleid | Disclaimer
Powered by Global Internet Consulting...